Materiale inteligente dezvoltate prin inginerie macromoleculară cu răspuns cromic variat la stimuli externi

Programul de finantare: Program 4 - Cercetare fundamentală și de frontiera

 

Subprogram: Proiecte de cercetare exploratorie (PCE)

 

Titlul proiectului: Materiale inteligente dezvoltate prin inginerie macromoleculară cu răspuns cromic variat la stimuli externi

Acronim: SMARTCrom

 

Codul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0708

 

Autoritatea contractanta: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invatamantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

 

Contractor: INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ "PETRU PONI" 

Director de proiect: Dr. habil Mariana-Dana Dămăceanu

 

Durata proiectului: 13.07.2017 – 30.12.2019

 

Buget: 850 000 lei