top of page

 Materiale inteligente

dezvoltate prin inginerie macromoleculară

cu răspuns cromic variat la stimuli externi

     Materialele inteligente pot fi privite ca acele materiale care își modifică de la sine una sau mai multe proprietăți ca răspuns la apariția unui stimul. 

    Răspunsul materialului inteligent poate fi perceput ca o schimbare de volum, culoare sau vîscozitate, ca reacție la modificarea unui stimul cum ar fi temperatura, stresul mecanic, curentul electric, câmpul magnetic, etc. În multe cazuri acest răspuns este reversibil și permite materialului să realizeze diferite funcții, cum ar fi detecția sau actuatia. Orice modificare de culoare a unui material, indiferent dacă aceasta este de la alb la negru, de la incolor la color sau de la o culoare la alta, ca răspuns la acțiunea unui stimul extern, chimic sau fizic, și în special când această modificare este reversibila, conferă acelui material un potențial aplicativ imens în tehnologii de vârf, cum ar fi terapia fotodinamica, display-uri electroluminiscente, fotosinteză artificială, textile inteligente, stocarea optică a datelor, fotonică etc.

      Scopul acestui proiect constă în dezvoltarea de arhitecturi polimerice care pot fi prelucrate în materiale inteligente capabile să ofere un răspuns cromic reversibil la stimuli externi, cum ar fi potențialul electric, ionii metalici sau radiația luminoasă, pentru aplicații în tehnologii avansate. 

bottom of page