Materiale inteligente dezvoltate prin inginerie macromoleculară cu răspuns cromic variat la stimuli externi

Obiective

 

 

1.   Modelarea arhitecturilor polimere cu lanțuri funcționalizate adecvat și receptiv  


2.   Sinteza unor monomeri, iar pe baza lor a polimerilor receptori 


3.   Caracterizare structurală și fizico-chimică 


4.   Stabilirea de corelații structură-proprietăți 


5. Prelucrarea polimerilor în materialele inteligente vizate și demonstrarea răspunsului ionocromic, electrocromic sau fotocromic  


6.  Obținerea unor structuri polimere cu răspuns cromic simultan la doi sau chiar trei stimuli diferiți