Materiale inteligente dezvoltate prin inginerie macromoleculară cu răspuns cromic variat la stimuli externi

 Abstract

 

 

              Încadrându-se în aria "Innovation" conform HORIZON 2020, proiectul SMARTCrom are drept scop dezvoltarea unui subiect multidisciplinar și extrem de actual, cel al materialelor inteligente, prin introducerea conceptului "inteligent" în domeniul polimerilor heterociclici. Ideea de bază a proiectului constă în realizarea unor materiale inteligente cu răspuns cromic la stimuli externi ca potențialul electric, ionii metalici sau radiația luminoasă.

            Polimerii heterociclici vor fi în principal poliimide de înaltă performanță care vor fi modificate pentru a transporta diferiți receptori.  Noile arhitecturi macromoleculare vor conține o combinație optimă de unități heteroaromatice, aromatice sau cicloalifatice în aceeași unitate structurală a polimerului receptor, astfel încât să ofere răspunsul cromic dorit la un anumit sau chiar la mai mulți stimuli.